דור אלון

השכרת שירותים ניידים

דור אלון אנרגיה בישראל בע"מ היא חברת אנרגיה ישראל הפועלת משנת 1988. כיום, מפעילה החברה רשת של למעלה מ-200 תחנות תידלוק. בנוסף, החברה נסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב ונמצאת בשליטת אלון רבוע כחול ישראל. בנוסף לפעילותה בתחום האנרגיה, דור אלון היא בעלת השליטה בחנויות רשת AM:PM. בין אירועי החברה הבולטים לאורך השנה ניתן למנות את אירוע "סובב כנרת" המפורסם. במהלך שיפוצי תחנות הדלק השונות, סיפקה חברת מוצאות לחברת דור אלון שירותים כימיים ושירותים ניידים בכל רחבי הארץ.