הצוות

שירותים ניידים לאתרי בניה

כאן תוכלו ליצור קשר עם הצוותים השונים של חברתינו. המחלקות מספקות שירות עבור מכירות והשכרות של שירותים ניידים תפעול וכספים.

מחלקת מכירות ואיסוף תאים

מחלקת מכירות ואיסוף תאים

שירות לקוחות

מחלקת שירות לקוחות

תפעול ולוגיסטיקה

מחלקת תפעול ולוגיסטיקה

מחלקת כספים ותשלומים

מחלקת כספים ותשלומים

מוקד תפעול

מוקד תפעול (לאחר שעות העבודה)