מוצאו תורמת לאקים שירותים

השכרת שירותים ניידים

  .חברת מוצאות תרמה לאקים שירותים כימיים לנכים לטיול של העמותה

לחצו כאן לכתבה

,תרומת ומוצאות לאקים