נייר חדרה

השכרת שירותים ניידים

נייר חדרה פועלת משנת 1950, וכיום היא החברה הגדולה בישראל בתחום ייצור, שיווק ומיחזור מוצרי נייר. החברה מאגדת תחתיה מספר חברות בת וחטיבות עסקיות, דוגמת אמניר מיחזור, מונדי נייר חדרה, גרפיטי, חטיבת ניירות אריזה ומחזור, חטיבת פיתוח ותשתיות ואחרות – הפזורות במיקומים שונים ברחבי הארץ. בחברה ובחברות הבת מועסקים כ-2,000 עובדים והיא בעלת מחזור מכירות של כ-2 מיליארד ש"ח בשנה. חברת נייר חדרה מפעילה מרכז מבקרים ועורכת מגוון אירועים במהלך השנה הן לעובדים והן לציבור. חברת מוצאות מספקת לנייר חדרה שירותים ניידים לאירועים ולמבנים בשיפוץ ובבנייה.