רשות העתיקות

השכרת שירותים ניידים

רשות העתיקות היא הגוף האחראי על החפירות הארכיאולוגיות ועל אתרי העתיקות במדינת ישראל. בתקופת פעילותו של ה אגף נערכו מספר חפירות ארכיאולוגיות חשובות בכל רחבי הארץ, דוגמת תל דן, תל אשדוד, עין גדי, חמת גדר, בית שאן, בית גוברין ועוד. אגף העתיקות אף היה מעורב במאות חפירות הצלה בשיתוף פעולה עם המכון לארכיאולוגיה של האוניברסיטה העברית ירושלים, או עם החברה לחקירת א"י ועתיקותיה. עבור חפירות מסוג זה ודומות להן, סיפקה וממשיכה לספק חברת "מוצאות שירותים ניידים" מגוון רחב של שירותים ניידים לנוחות העובדים.